نوشته‌ها

و خدا کند نماند کسی به انتظار عزیزی

و خدا کند نماند کسی به انتظار عزیزی

/
  چه زیباست به انتظار رویتان بودن در اوج جبر زمان …