نوشته‌ها

یا امیر المومنین علیه السلام

او با شماست، قسمت چهل و چهارم

/
  باسمه تعالی و بذکر ولیه آنچه در آیات الهی پس از تای…