نوشته‌ها

یک نفر برای همه چیز

یک نفر برای همه چیز

/
  «آنکه میگفت ز یک گل نشود فصل بهار چه خبر داشت که ه…