نوشته‌ها

کلیپ
کلیپ

همسایه ها بخوابید

/
دانلود ویدیو کلیپ
کلیپ

مادرم وای…

/
دانلود ویدیو کلیپ
کلیپ

دیشب مادر تا صبح نخوابید

/
دانلود ویدیو کلیپ
کلیپ

اول فدایی راه ولایت

/
دانلود ویدیو کلیپ
کلیپ

دخترم گریه تو…

/
دانلود ویدیو کلیپ
کلیپ

ببار ای بارون…

/
دانلود ویدیو کلیپ
کلیپ

می بینم تو را …

/
دانلود ویدیو کلیپ
کلیپ

حقیقت

/
این کلیپ درباره حقیقت تلخی ست که در لحظات آخر عمر مبارک پی…
کلیپ

چشم بابا با مادر مشغول رمز و رازه

/
دانلود ویدیو کلیپ