نوشته‌ها

1

کد: A-1023

/
  سخنران: آقای دکتر دولتی تاریخ: محرم بسم الله الرحمن ا…
1053

کد: A-1023

/
  سخنران: آقای دکتر دولتی تاریخ: محرم بسم الله الرحمن ا…
متن سخنرانی ( ماجرای حضرت نوح)

متن سخنرانی ( ماجرای حضرت نوح)

/
  D1027 قصه ی نوح را میشنویم فکر میکنیم که نوع یک ک…