نوشته‌ها

با کریمان کارها دشوار نیست

با کریمان کارها دشوار نیست

/
  به راستی که اگر معنای « کرم » را بدانیم و شخص « …
با کریمان کارها دشوار نیست

با کریمان کارها دشوار نیست

/
به راستی که اگر معنای « کرم » را بدانیم و شخص « کریم » را بشناسیم ، ا…