نوشته‌ها

دل نوشته

/
  وقتی فرزندت گرفتاره و تو کاری از دستت بر نمیاد براش د…