نوشته‌ها

هدیه

هدیه

/
  اسمش هديه بود، از محل كارش ناراضى بود و با ناراحتى و بحث و ج…