نوشته‌ها

یا زینب

درود بر تو اى زینب…

/
  درود بر تو ای بانوی گرامی بزرگوار و با نجابت و شریف درود …