نوشته‌ها

حسین آشنای دل ها

آشنای دل ها

/
ستاره باران است آسمان امشب و زمین غرق در شادی و نور شادی اس…