نوشته‌ها

حضرت علی علیه السّلام در آخرین لحظات

حضرت علی علیه السّلام در آخرین لحظات

/
حضرت علی در آخرین لحظات جدایی محب از محبوب، تلخ ترین …