نوشته‌ها

او با شماست

او با شماست 7

/
قسمت بیست و ششم: لحظه های حضور   شما هر چه قدر لحظه هاي وجدانتا…