نوشته‌ها

صادق

پای درس حضرت جعفر صادق علیه السلام

/
پای درس حضرت جعفر صادق علیه السلام ابن ابى لیلى که یکى از دوستان حضرت…