نوشته‌ها

رهبری

غدیر در نگاه رهبری

/
او عادل‌ترین شما در بین مردم است! نبى‌اکرم در بیان صفات امیرالمؤمنین مى‌فرماید…