نوشته‌ها

نبرد یک تن با یک دیار

نبرد یک تن با یک دیار

/
تمام شب را بیدار ماند؛ نظاره گر ماه بود. متن نامه ای را که با …