نوشته‌ها

معنای شبهای قدر

معنای شبهای قدر

/
معنای شبهای قدر من از درد سینه مگویم به تو                      ز…