نوشته‌ها

غدیر

متن عربی خطبه غدیر

/
متن عربی خطبه غدیر خطابه ی غدیر که سخنرانی پیامبر اسلام در رو…