نوشته‌ها

متن سرود نغمه ی همه دل

متن سرود نغمه ی همه دل

/
  یا ابا صالح یا ابا صالح گل زهرا (3) ای نغمه ی همه دل ه…