نوشته‌ها

گلهای امید

جمعه امید

/
  صلی الله علیک یا صاحب الزمان مولای من غروب جمعه، بی تو چه دلگی…