نوشته‌ها

گمشده ایم!

گمشده ایم!

/
  "بسم الله الرحمن رحیم" یادداشت های روزانه یک گمشده شم…