نوشته‌ها

لبیک می گویی

لبیک می گویی

/
  لبیک می‌گویی؟؟ آقای من، ارباب من، زمین مدیون خون شماست.…