نوشته‌ها

esteghfar

قلب سفید

/
عجب مهمونی ایه امشب، همه بزرگان جمع اند! پیراهن نوی سفید را از …