نوشته‌ها

آخرین تسبیح های نفس

آخرین تسبیح های نفس

/
هر دم مضطربانه به ساعت نگاه می کنم... نفس هایم را کوتاه ترکرده و با تعد…
دلتنگی های گاه گاه

دلتنگی های گاه گاه

/
گاهی حتی به وقت عید هم دلتنگی و دلگیر... دلتنگی برای کسی که درمانت در دست های اوست…