نوشته‌ها

امی

پیامبر اُمّی

/
شنیده ایم که به پیامبر بزرگ اسلام پیامبر امی می گویند، اما ا…