نوشته‌ها

غدیر

غدیر را “عید” بگیریم؟!

/
 غدیر را عید بگیریم   عید غدیر خم در روایات …