نوشته‌ها

عزیز

عزیز

/
  1 این آیه های قرآن است که جایش صدر سینه ی پ…