نوشته‌ها

امام حسین

باب الحسین قسمت 64

/
  ابراز و اظهار محبّت باطنی معرفت و محبّت دو مقوله ی جدا از…