نوشته‌ها

در یاد سفر قسمت اول

در یاد سفر قسمت اول

/
    در خواب دوش، پیری در کوی عشق دیدم با دست اش…