نوشته‌ها

شهادت یاس

شهادت یاس

/
ابری است کوچه کوچه دل من خدا کند..................................نم نم غزل ببارد و طوفان به پا…