نوشته‌ها

سرود شوق نگاه

چشم به راهیم هنوز

/
  باز کن پنجره را که نسیمی ز دم روح خدا می آید دیده …