نوشته‌ها

از کف بریز آب روان

از کف بریز آب روان

/
توو آرزوی لب سقا شریعه در خروشه هزار هزار چشمه خواهش زیر پاهاش م…