نوشته‌ها

چشم به راهیم هنوز

چشم به راهیم هنوز

/
باز کن پنجره را که نسیمی ز دم روح خدا می آید دیده بگشا و …