نوشته‌ها

ابر سیلی

/
  ابر سیلی دخترم بر تو مگر غیر از خرابه جا نبود گوشه…