نوشته‌ها

واسه اون گنبد زیبا

واسه اون گنبد زیبا

/
  واسه اون گنبد زرين پشت كوه های خراسون مرقد پاكت…
دل بسته ی فولاد

دل بسته ی فولاد

/
ما گرچه خماریم و خرابیم و خموش آقا تو که دانی چه برد ما را هو…
بیشتر

بیشتر

/
  خانه‌های آن كسانی می‌خورد در، بیشتر كه به سائل م…