نوشته‌ها

به استناد قرآن مردگان غير قابل تفهيم هستند

به استناد قرآن مردگان غیر قابل تفهیم هستند

/
به استناد قرآن مردگان غیر قابل تفهیم هستند. در چنین صورتی آیا درخو…
آیا شفاعتخواهی شرک است؟

آیا شفاعتخواهی شرک است؟

/
آیا شرک مشرکان به دلیل طلب شفاعت ایشان از بت ها بود؟ آیا ش…
هفتاد منقبت امیرالمؤمنین علیه السلام 1

هفتاد منقبت امیرالمؤمنین علیه السلام 1

/
قسمت اول هفتاد منقبتى كه امير مؤمنان على (علیه السلام) آنها را داش…