نوشته‌ها

شام غریبان

شام غریبان

/
  غمزدگان بلا کار به پایان رسید دشت پر بلا از تن های بی سر آکن…