نوشته‌ها

سفر پیامبر به شام و …

/
بازرگانان قریش، سالی یک بار برای تجارت به شام سفر می‌کردند.…