نوشته‌ها

خطِ انتظارِ مهربانى

خطِ انتظارِ مهربانى

/
پيچِ بزرگراه كه تمام مى شود، به خط عابر پياده مى رسيم در…
به سادگی بوئیدن گل

به سادگی بوئیدن گل

/
  دخترکِ کنیز روی سکّوی خانه نشسته بود. یک دست را …
احترام به مهمان

احترام به مهمان

/
آن روز دو نفر که پدر و پسر بودند به عنوان مهمان نزد مولای…