نوشته‌ها

قاسم بن الحسن

یادگار برادر

/
    دشت کربلا گویی آراسته به قدوم، رزم آوری…