نوشته‌ها

مبعث محمد

شعر مبعث

/
  سرحلقه سرحلقه عشاق به عالم، احمد یعنی هدف از خلقت…