نوشته‌ها

سر بر سنگ و کلوخ

سر بر سنگ و کلوخ

/
  بالاخره زمان وصل رسید و آمدی بابا آمدی و این ویر…