نوشته‌ها

کفشهایت را بده بپوشم

/
همیشه می گفت: شما ها تربیت کردن بلد نیستید! نمی دونید چجوری با…