نوشته‌ها

متن کارت دعوت(14)

در هوای نفست

/
  دلش شور میزد ،خدای من ،راهنمای من از ظلمت به نور ،چه کن…
متن کارت دعوت(14)

خضاب سرخ

/
  غلام زنی از بنی اسد بود و آزاد شده به دست علی (ع). …