نوشته‌ها

غرق دریای رحمت

غرق دریای رحمت

/
کم کم روزهای ماه میهمانی خدا به ساعت و ساعت هایش به دقیقه و دقیقه…