نوشته‌ها

اصلاً فهمیدی رسول خدا چه گفت؟

اصلاً فهمیدی رسول خدا چه گفت؟

/
محمّد بن الحسين از پدر خود، و پدرش از جدّش نقل كرده كه گفت: ح…
دلت به سمت چه کسی می رود؟

دلت به سمت چه کسی می رود؟

/
از جابر بن عبد اللَّه انصارىّ نقل شده كه گفت: «مردم يمن به م…