نوشته‌ها

آرامش

آرامش

/
طبق توافق، قرار شد همراهان به منزل بروند من اما راهی حرم شدم …