نوشته‌ها

گلهای امید

آفتاب کعبه

/
  سلام بر محبوب دلها، مطلوب دیده ها، مقصود عالمیان سلا…