نوشته‌ها

متن سخنرانی ( دین داری در عصر غیبت 4)

/
  دکتر دولتی دینداری در عصر غیبت 4 D-1026 اعوذ بالله …

متن سخنرانی ( دین داری در عصر غیبت 2)

/
  بسم الله الرحمن الرحیم موضوعی که توفیق داشتیم و گفتگو …

دین داری در عصر غیبت 3

/
دکتر دولتی 1024 – D اعوذ بالله من الشّیطان الرّجیم. بسم…
1

کد: A-1030

/
  آقای دکتر دولتی بسم الله الرحمن رحیم دیشب عرض که اگر بشر…
1

کد: A- 1029

/
  سخنران: دکتر دولتی تاریخ: محرم بسم الله الرحمن الرحیم امشب…
1

کد:A-1028

/
  سخنرانی دکتر دولتی بسم الله الرحمن الرحیم که اگر …
1

کد: A-1023

/
  سخنران: آقای دکتر دولتی تاریخ: محرم بسم الله الرحمن ا…
1053

کد: A-1030

/
  آقای دکتر دولتی بسم الله الرحمن رحیم دیشب عرض که اگر بشر…
1053

کد: A- 1029

/
  سخنران: دکتر دولتی تاریخ: محرم بسم الله الرحمن الرحیم امشب…
1053

کد:A-1028

/
  سخنرانی دکتر دولتی بسم الله الرحمن الرحیم که اگر …
1053

کد: A-1023

/
  سخنران: آقای دکتر دولتی تاریخ: محرم بسم الله الرحمن ا…
كد:B-1011

کد: B1029

/
  « بسم الله الرحمن الرحيم » دكتر دولتي غدير در سال پيش ي…