نوشته‌ها

آرزو

دلتان چه می خواهد؟

/
حتما شما هم داستان غول چراغ جادو را به یاد می آورید؟ غولی …

بند دلش به بند دلت وصل است

/
حسی که از اولین حرکتش در وجودم احساس کردم، قابل وصف نبود، اینکه ب…

جایزه

/
جايزه بين المللى هنرى اش را گرفت و در مقابل همه دوربين ها …