نوشته‌ها

منتظِر و هم منتظَر

منتظِر و هم منتظَر

/
  راه را ازسر گرفتیم گویی منزل دورتر از آن بود که می‌…
جمعه‌مان بخير

“جمعه‌مان” بخیر …!

/
  جانِ دل! باور كن من هم دوست دارم جمعه ها آرامتر…